Rettelse: En tungpustet mann i 50-årene med sirkulatorisk kollaps ved narkose

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 168–72.

  I Tidsskriftet nr. 2/2019 på s. 169 i figur 1a skal det nederst til venstre stå: Høyre atrium.

  Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media