Rettelse: En tungpustet mann i 50-årene med sirkulatorisk kollaps ved narkose

Benedikte Therese Smenes, Hans Martin Flade, Steven Kudra, Matthias Heigert, Anders Winnerkvist, Bjørnar Grenne Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 168–72.

I Tidsskriftet nr. 2/2019 på s. 169 i figur 1a skal det nederst til venstre stå: Høyre atrium.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler