Oversiktlig om lever- og pancreaskirurgi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Rowan W. Parks, red.

  Hepatobiliary and pancreatic surgery

  A companion to specialist surgical practice. 6. utg. 319 s, tab, ill. Edinburgh: Elsevier, 2018. EUR 98

  ISBN 978-0-7020-7250-5

  Denne boken foreligger nå i sin sjette utgave, mer en 20 år etter sin første utgivelse. Målgruppen er fortsatt praktiserende kirurger med interesse for hepatobiliær kirurgi og pancreaskirurgi. Form og innhold har nok dreid noe i årenes løp, og selv om det fortsatt er hull å fylle, er tilnærmingen til stoffet tuftet på evidensbaserte vurderinger og konklusjoner hvor mulig. Foran i boken finnes en oversikt over datagrunnlagets graderte inndeling. Forfatterne kommer i hovedsak fra Storbritannia, med noen unntak fra USA og andre europeisk land.

  De første 8 kapitlene omtaler levertema, fra funksjon og anatomi til benigne og maligne lesjoner. Både lever- og pancreastransplantasjoner (inkludert øycelletransplantasjon) omtales i egne kapitler. Milt og binyrer har fått et eget kapittel, mens tre kapitler omhandler benign og malign galleveissykdom, inkludert gallesteinsykdom. Akutt og kronisk pankreatitt omtales så, deretter pancreaskreft med eget kapittel for cystiske og nevroendokrine svulster. Boken avrundes med et kapittel om traume i pancreas, lever- og galleveier.

  Utgivelsen er pent innbundet, trykt på solid papir, og rikelig illustrert med tegninger i gråtoner og enkelte fargeillustrasjoner. Kapitlene er velskrevne, konsise og fremhever didaktiske punkt og kjernestoff i teksten. Den redaksjonelle stilen med uthevede bokser og avsluttende kjernepunkter er gjennomført, som for resten av denne bokserien. Om man skal komme med noe kritikk, så nevnes at tabeller med stadieinndeling for de ulike maligne tilstander virker unødig plasskrevende. TNM-systemet er siden oppdatert, så bruken av syvende versjon vil i flere tilfeller være mangelfullt. Av plasshensyn er kun enkelte referanser å finne i selve boken. Hele referanselisten er kun elektronisk tilgjengelig.

  Kapitlene er ikke å anse som uttømmende – større lærebøker finnes for eksempel i Blumgarts tobindsverk. Fortrinnet er likevel en god og oversiktlig fremstilling av tematikken i et hendig format som innbyr til ytterliggere fordypning. Boken anses således egnet for både kirurger i utdanning og de med lengre praksis, men vil muligens også kunne finnes nyttig for tilhørende spesialiteter, som radiologer og gastroenterologer som ønsker en overkommelig fremstilling av en kirurgisk tilnærming til kjernestoffet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media