Gunnar Odland

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidligere overlege Gunnar Odland døde i sitt hjem 7. oktober 2018, 88 år gammel. Han var født på Varhaug på Jæren og tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen. Han ble spesialist i generell kirurgi i 1968.

  I begynnelsen av 1970-årene ble de to kirurgiske avdelingene på Haukeland fusjonert, og den nye storavdelingen ble, som den første i landet, seksjonert. Odland ble plassert på den nye gastroenterologiske seksjonen. Han savnet raskt bredden i kirurgifaget. Da det nye sykehusbygget på Haraldsplass Diakonale Sykehus sto ferdig i 1971, åpnet det seg nye muligheter. Der fikk han en nyopprettet stilling som overlege i generell kirurgi.

  Gunnar Odland ble en viktig aktør i oppbyggingen av den nye kirurgiske avdelingen på Haraldsplass. Han ble sjef på en sengepost hovedsakelig for gastrokirurgi og urologi, men Gunnar behersket hele den generelle kirurgien og var en meget dyktig allrounder. Som kirurg var han sannsynligvis den siste generalisten i Bergen.

  Han var en fremragende mentor og veileder. Allerede som reservelege på Haukeland hadde han stilling som universitetslærer for medisinstudentene. Denne erfaringen tok han med seg i sitt nye virke og hadde alltid tid til å veilede sine turnuskandidater og unge assistentleger. Vi som var blant hans første utdanningskandidater, hadde stort utbytte av hans store kunnskap og vennlige vesen. Han hadde en erfaring som det ikke er mulig å opparbeide seg i dag, og en egen evne til å forutse når en yngre kollega trengte en ekstra hånd under en operasjon. Han utviste stor omsorg for sine pasienter og husket dem fra mange år tilbake i tid.

  Gunnar arbeidet som overlege ved Haraldsplass frem til pensjonsalder. I løpet av disse årene hadde han kortere vikariater ved sykehusene i Florø, Nordfjordeid og Svalbard. Han arbeidet også i to omganger som kirurg i Etiopia.

  Selv om Gunnar var en kirurg av «den gamle sorten» med lange arbeidsdager, var han også en familiens mann. Han viste stor omsorg for sin sykepleierkone Rannveig og fem barn og barnebarn. Hjemmet var fylt med musikk, særlig fiolinspill og sang.

  Som tidligere kolleger ved Kirurgisk avdeling Haraldsplass er vi takknemlige for alt vi har lært av Gunnar, både som kirurg og som menneske. Han var med rette det vi forstår med betegnelsen en hedersmann.

  Vi lyser fred over hans gode minne.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media