Nyttig bok til frakkelommen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Morten Laksáfoss Lauritsen

  Akutte kirurgiske tilstande

  3. utg. 300 s, tab, ill. København: FADL’s forlag, 2018. Pris DKK 400

  ISBN 978-87-7749-734-6

  Akutte kirurgiske tilstande er ment som en praktisk håndbok til bruk i kirurgisk akuttmottak. Målgruppen er medisinstudenter, LIS1-leger og leger i starten av sin kirurgiske spesialisering.

  Designet er innbydende, og bokens format er praktisk og passer godt i frakkelommen. Boken innledes med generelle kapitler med anamnestiske poeng og typiske symptomer hos kirurgiske pasienter. Systematisk går forfatteren så over på den initiale diagnostikk og behandling, og særlig viktig er avsnittene som omfatter de sykeste pasientene i sterke smerter, sepsis og blødningssjokk. Videre følger sykdomsspesifikke kapitler med naturlig hovedvekt på gastrokirurgi, kar- og thoraxkirurgi og urologi, men også akutte plager i abdomen hos barn og akutt gynekologi, hvorav det sistnevnte er nytt fra forrige utgave. Det er også et nyttig kapittel om postoperative komplikasjoner samt traume. Teksten blir komplementert med passende tabeller og illustrasjoner som gjør innholdet oversiktlig og lettfattelig.

  Retningslinjer i boken er oppdaterte og relevante for norske forhold. De sykdomsspesifikke kapitlene klarer på en fin måte å fremstille hva som er essensielt av diagnostikk og behandling, og inneholder både relevant radiologisk materiale og bilder. Retningslinjer for antibiotika samt referanseverdier for laboratoriesvar samsvarer stort sett med de norske, men her bør man bruke andre oppslagsverk som supplement. Leserne vil ha glede av det systematiske oppsettet og den praktiske tilnærmingen. Alt i alt er boken svært relevant og godt egnet til bruk i akuttmottaket.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media