Linagliptin mot type 2-diabetes er trygt å bruke

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bruk av linagliptin mot type 2-diabetes gir omtrent like høy risiko for kardiovaskulære hendelser som placebo, viser en ny studie.

  Foto: iStock
  Foto: iStock

  Gliptiner, også kjent som dipeptidylpeptidase-4-hemmere (DPP-4-hemmere), er en relativt ny gruppe antidiabetika som er mye brukt i Norge. Den kardiovaskulære sikkerheten ved bruk av gliptinet linagliptin har lenge vært uklar.

  I en stor internasjonal ikke-underlegenhetsstudie ble nesten 7 000 pasienter med type 2-diabetes randomisert til bruk av linagliptin eller placebo – i tillegg til tidligere behandling (1). Etter to år var det ingen signifikant forskjell mellom de to gruppene i antall tilfeller av kardiovaskulær død, hjerteinfarkt uten dødelig utgang eller hjerneslag uten dødelig utgang (12,4 % vs. 12,1 %). Forekomsten av nyresvikt var også omtrent den samme (9,4 % vs. 8,8 %).

  – Dette er den tredje DPP-4-hemmeren som brukes i Norge hvor det dokumenteres tilfredsstillende kardiovaskulær sikkerhet. Denne studien skiller seg fra tidligere studier ved at det er tatt med pasienter med høyere kardiovaskulær risiko, inkludert pasienter med redusert nyrefunksjon. Linagliptin ga mindre progresjon i albuminuri enn placebo, men det skyldes trolig noe lavere HbA1c-nivåer i linagliptingruppen og ikke en spesifikk effekt av medikamentet, sier Kåre I. Birkeland, professor ved Avdeling for transplantasjonsmedisin, Oslo universitetssykehus.

  – DPP-4-hemmere har moderat blodsukkersenkende effekt med få bivirkninger og er trygge å bruke, men har ikke vist gunstig tilleggseffekt på kardiovaskulære hendelser, slik som tilfellet er for noen av de andre nye antidiabetika, sier Birkeland.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media