Minileder

Are Brean

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Leder

Brev til redaktøren

Sven Richard Haugvik
Ulrik Fredrik Malt
Karsten Hytten
Bjørn Hofmann
Ketil Slagstad
Ulf Peter Dahl
Harald Siem

Kommentar og debatt

Tale Norbye Wien
Ingrid Hyldmo
Nina Lang
Vegard Vevatne
Elin Fjerstad
Lill Karin Mensen
Arnstein Finset
Petter Gjersvik
Daniel de la Rosa Carrillo
Øystein Grimstad

Fra andre tidsskrifter

Verdens helse

Matilde Risopatron Berg

Intervju

Marit Tveito

Originalartikkel

Astrid Austvoll-Dahlgren
Vigdis Underland
Gyri Hval Straumann
Louise Forsetlund

Klinisk oversikt

Pål Kristensen
Kari Dyregrov
Atle Dyregrov
Ingrid Nermoen
Eystein S. Husebye
Anne Grethe Myhre
Kristian Løvås

Medisinen i bilder

Marie Alnæs
Liv Lygre Furevik

Noe å lære av

Per Kristian Skorpen
Hanne Thoresen

Medisin og kunst

Personlige opplevelser

Ingelin Mamen

Språkspalten

Jens Vikse
Børge Førland Gjøse
Erlend Hem

Tidligere i Tidsskriftet

Anmeldelser

Legelivet

Silje Katrine Elgen Fevang
Åsne Granlund
Gitta Turowski
Rune Haaverstad
Stein Koldsland
Ole Magnus Hagen
Steinar Kiil
Oliver Meyerdierks
Ottar Arild Bjerkeset
Beate Viddal
Hanne-Line Emblemsvåg
Anne Marit Wiedswang
Turid Vetrhus

Aktuelt i foreningen

Sara Underland Mjelva
Øystein Lappegard
Lisbet T. Kongsvik

Gjesteskribent

Oda Rygh