Deregulert RNA-spleising forsinker aldring

Ruth Halsne Om forfatteren
Artikkel

Spleiseprosessen der RNA prosesseres for proteinsyntese er viktig ved aldringsprosessen, viser en studie med en mye brukt dyremodell.

Rundormen Caenorhabditis elegans. Foto: Science Photo Library

Grunnleggende biologiske prosesser ved aldring kan studeres i flere dyremodeller, bl.a. ormen Caenorhabditis elegans (C. elegans). I en slik studie er det nylig vist at likevekten ved RNA-spleising, dvs. prosessen der mRNA redigeres for proteindanning, kan anslå forventet levetid for organismen (1).

I studien ble det brukt et reportersystem som uttrykte rød eller grønn fluorescerende farge som følge av at et spesifikt ekson ble inkludert eller ekskludert under RNA-spleisingen. Resultater av disse in vivo-studiene viste at deregulert spleiseprosess ga økt livslengde. Indusert kalorirestriksjon, som øker livslengden, viste seg å opprettholde en ungdommelig og pålitelig spleiseprosess. I en mutant for kalorirestriksjon ble en spleisefaktor (SFA-1) identifisert som beskyttende mot dysfunksjonell RNA-prosessering. Sekvensering av RNA viste at mTOR, proteinet som gir startsignal og aktiverer mRNA-translasjonen, ble regulert av denne spleisefaktoren.

– Disse funnene bekrefter at aldring drives frem av ubalanse og feil i de generelle, basale prosessene som foregår i cellene, sier Hilde Nilsen, professor ved Seksjon for klinisk molekylærbiologi, Akershus universitetssykehus. – mRNA-prosesseringen, som er både organ- og individspesifikk, påvirker livslengden. Dette viser at det er flere reguleringsnivåer på individnivå, kanskje via epigenetiske mekanismer som ennå ikke er beskrevet.

– Fordi aldringsprosesser er så nær knyttet til sykdomsprosesser, hadde det vært spennende å se hvilken effekt denne spleisefaktoren ville hatt i ulike sykdomsmodeller. Med mer kunnskap om hvilke signalveier som kommer i ubalanse under aldringsprosessen og en biomarkør for deregulert spleiseprosess, kan man tenke seg at disse prosessene kunne korrigeres, sier Nilsen, som ser for seg noe så enkelt som at en diett kan gjenopprette balansen før organer blir skadet, og at vi på den måten kan holde oss friske lengre.

Anbefalte artikler