Ærede Lægestand!

Åsne Granlund Om forfatteren
Artikkel

Medicinsk Paradeorchæster – her afbildet paa Aarets Generalphorsamling – ønsker at takke ærbødigst phor Studenterluerne som er blevet oss tilsendt et benaadiget i vaart Jubilæumsaar MMXVI. Som I kan se, ere det ikke længer kiøligt paa Studenternes Isser! Da Recrutteringen haver været recordstor de siste Semestere, ere vi lyksalige over at have mottaget mer end 30 Luer! Vi gaar Fremtiden i Møde i phuld et blanckpudset Uniphorm, med alle Giverne varmt paa Mindet!

Ærbødigst et Phorbindeligst

Hr. Phormand

Anbefalte artikler