Kan barneautisme komme av stoffskiftefeil?

Merete Askim Om forfatteren
Artikkel

Raugland, Gro

TIM. En mors historie om autisme og ADHD

306 s, ill. Oslo: Arneberg Forlag, 2016. NOK 349

ISBN 978-82-8220-144-5

Forfatteren henvender seg til foreldre og behandlere av barn med psykiske lidelser. Hun veksler mellom Tims utvikling av autisme og AD/HD, faglig begrunnelse for de testene som er tatt og hans fremgang. Boken er lettlest, med enkle illustrasjoner og 37 sider kilder og referanser. Deler av biokjemiteorien er tungt tilgjengelig. Jeg savner en oversikt over forkortelser og et register.

Raugland, spesialpedagog, har skrevet om sin sønn Tim, hans vei inn og ut av barneautisme og AD/HD. Problemene startet i treårsalderen med lungebetennelse. Glenne regionale senter for autisme bekreftet hans diagnoser. Da han var syv år, leste Raugland om alternativ behandling. Hun beskriver alle medisinske utredninger, funn og behandlinger fra han var ni år frem til i dag, nå en frisk og normal 11-åring både i skolesammenheng og sosialt. Hjelperessursene er trukket tilbake. Han hadde ikke psykiske diagnoser, men stoffskiftefeil.

Det interessante er hvordan Raugland arbeidet for å hjelpe Tim. Forfatteren forteller om de utradisjonelle analysene hun har benyttet seg av: antistoffprøver mot enkelte matvarer, fettsyrebalanse, inflammasjonspanel for eventuell immunologisk dysfunksjon, cøliakiutredning, gentest for eventuelle enzymfeil i stoffskiftet, forhøyede peptider i urin, avføringsanalyse, håranalyse og ortomolekylær utredning. Sentralt er metyleringsreaksjonene. Hans genfeil i stoffskiftet ble omgått ved «genetisk bypass» ved kosttilskudd. Dette behandlingsopplegget kaller hun «Tim-modellen». Forfatteren presiserer at diett og kosttilskudd er individuelt.

Mange er kritiske til den bakenforliggende forskningen, men dette medisinske behandlingsopplegget har gjort Tim frisk. Det er meget sjeldent at barn blir friske fra disse diagnosene, hvis ikke foreldrene i det stille har benyttet tidligere varianter av Tim-modellen. Det nye her er genetisk dokumentasjon av stoffskiftefeil. Det er svært få som i dag kan gi en medisinsk behandlingsplan for de «autismesymptomene» som disse stoffskifteforstyrrelsene kan gi.

Boken er et friskt innlegg i den pågående debatten om alternativ behandling av barneautisme, og erfaringene fra denne forfatteren og andre foreldre kan være gode nok til å starte forskning på denne behandlingsformen.

Anbefalte artikler