Europeiske gravide drikker mest

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Andelen av gravide kvinner som drikker under svangerskapet, varierer mye fra land til land. Dette gjenspeiler seg i forekomsten av føtalt alkoholsyndrom.

  Illustrasjonsfoto: Thinkstock
  Illustrasjonsfoto: Thinkstock

  Kvinners alkoholinntak under graviditet og forekomsten av føtalt alkoholsyndrom er nylig studert i en metaanalyse av 390 studier fra land i alle verdensdeler (1). Analysen omfattet studier publisert i perioden 1973 – 2015, med minst 300 kvinner som ikke skilte seg vesentlig ut fra bakgrunnsbefolkningen. Studier om alkoholinntak under graviditet omfattet 50 land og de om føtalt alkoholsyndrom 19 land i fire ulike verdensregioner.

  Samlet drakk 9,8 % av kvinnene alkohol under svangerskapet, men andelen varierte mye. Andelen var høyest i fem europeiske land – Irland, Hviterussland, Danmark, Storbritannia og Russland – der mellom 36 % og 60 % drakk alkohol under svangerskapet. I gjennomsnitt drakk hver fjerde kvinne i Europa alkohol i løpet av svangerskapet. I Saudi-Arabia, Qatar, Oman, Kuwait og De forente arabiske emirater var det ingen kvinner som drakk alkohol under svangerskapet.

  Prevalensen av føtalt alkoholsyndrom globalt var 14,6 per 10 000 personer. Prevalensen var høyest i Sør-Afrika (585,3), men var også høy i enkelte europeiske land, slik som i Kroatia (115). I arabiske land var det praktisk talt ingen tilfeller av føtalt alkoholsyndrom, og også i Sørøst-Asia var prevalensen svært lav.

  Ifølge forfatternes beregninger vil hver 67. kvinne som drikker alkohol under graviditet føde et barn med føtalt alkoholsyndrom. Studien viser at det trengs en større innsats fra helsemyndighetene i mange land for å få gravide til å avstå fra alkohol, slik at føtalt alkoholsyndrom forebygges. Dette arbeidet må spesielt rettes mot gravide med kjent alkoholmisbruk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media