Kassalappen

Are Brean Om forfatteren
Artikkel

Riksrevisjonens nylige rapport om medisinsk kodepraksis i sykehusene viser svak kvalitet på kodingen. 41 % av pasientene med lungebetennelse var gitt feil hovedtilstand. Og i noen avdelinger manglet det grunnlag i journalen for hele 70 % av «andre tilstander» som var rapportert.

Revisjonen førte til at de fleste undersøkte sykehusavdelingene fikk en reduksjon i DRG-poeng, som oftest fra en komplisert til en ukomplisert DRG. Der nærmer vi oss nok kjernen i problemet. På de fleste sykehus finansieres den enkelte avdeling delvis av hvor mange DRG-poeng den greier å produsere. Og en komplisert DRG gir høyere refusjon enn en ukomplisert.

Innsatsstyrt finansiering var aldri ment å skulle benyttes som økonomisk incentiv på avdelingsnivå. Det hjelper lite. «Epikrisens diagnoseliste er kassalappen», sa en erfaren fastlege en gang til meg. «Skal jeg vite hva pasienten egentlig var innlagt for, må jeg lete andre steder.» Riksrevisjonens rapport har gitt ham sørgelig rett.

Anbefalte artikler