Ingen misdannelser av influensavaksine

Kaveh Rashidi Om forfatteren
Artikkel

Influensavaksine under svangerskapet øker ikke risikoen for medfødte misdannelser hos barnet. Dette viser en studie fra Sverige.

Ferdigfylte sprøyter og hetteglass som inneholder sesonginfluensavaksiner for 2014 – 15. Foto: Science Photo Library

Flere studier har vist varierende risiko for medfødte misdannelser hos barn der moren har fått influensavaksinen i første trimester, men familiære forhold kan ha vært en konfunderende faktor som det ikke er tatt høyde for. I en nylig publisert studie fra Sverige har forskere sammenlignet søsken der moren fikk influensavaksine under ett av svangerskapene (1).

Studien omfattet flere enn 40 000 barn der mor var blitt vaksinert i løpet av svangerskapet. Disse barna ble sammenlignet med rundt 200 000 barn født i samme tidsperiode, der mor ikke var blitt vaksinert i løpet av svangerskapet, og med egne søsken.

Risikoen for misdannelser hos barn av vaksinerte mødre var omtrent lik i gruppene med og uten vaksinerte mødre. Forskjellen var på kun 0,02 %. Det var heller ingen signifikant økt risiko sammenlignet med søsken.

– Dette er en grundig studie av risikoen for medfødte misdannelser etter vaksinasjon med influensavaksinen som ble brukt i både Norge og Sverige under svineinfluensapandemien, sier Per Magnus, fagdirektør ved Folkehelseinstituttet.

– En av studiens styrker er søskendesignen, som innebærer kontroll for egenskaper ved familien. Dermed kan eksponerte barn sammenlignes med ikke-eksponerte søsken, sier Magnus.

Anbefalte artikler