Forsidebildet

Charlotte Haug

I dette nummeret

Medisin og vitenskap

Anne Gitte Hertzberg
Jens Bjørheim
Jan C. Frich
Petter Gjersvik
Geir Jacobsen
Elisabeth Swensen
Raida Ødegaard
Gunnar Handal
Kirsten Hofgaard Lycke
Audun Fredriksen
Bjørn Oscar Hoftvedt
Hans Asbjørn Holm
Einar Skoglund
Per Hjortdahl
Johan Ræder
Mårten Sandberg
Håkon Lasse Leira
Ragnhild Emblem
Kristin Bjørnland
Sverre O. Lie
Lars Slørdal
Olav Spigset
Per Årva
Anthony S. Wagstaff
Mette Haase Moen
Kjell Åsmund Salvesen
Jon Arne Søreide
Asgaut Viste
Lars R. Vasli
Olav Sletvold
Geirmund Skeie
Rune Wiseth
Dag Sollesnes Holsen
Petter Gjersvik
Anne Husebekk
Erik Thorsby
Hans Erik Heier
Knut E.A. Lundin
Johan N. Bruun
Staal Hatlinghus
Hans O. Myhre
Knut Ole Sundnes
Jannicke Mellin-Olsen
Jan Erik Nilsen
Inger Anette Hynås Hovden
Mona Skard Heier
Knut Stavem
Karen Helene Ørstavik
Tore Midtvedt
Knut Wester
Espen Dietrichs
Søren Jacob Bakke
Lars Westlie
Anna Varberg Reisæter
Ingrid Os
Lars Engebretsen
Wenche Reed
Bjarte Stubhaug
Jarl Å. Jakobsen
Kari Ormstad
Jan Tore Gran
John Gunnar Mæland
Jan Sommerfelt-Pettersen
Rune Haaverstad
Jan L. Svennevig
Hans Magnus Solli
Svein Ødegaard
Odd Helge Gilja
Hans H. Elverland
Anna Midelfart