Tidsskriftet og Legeforeningen – ti år på Internett

Jubileumsnummer
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er ti år siden Tidsskriftet og Legeforeningen etablerte egne nettsider. Fra en forsiktig start er Internett-tilbudet i dag en viktig del av Tidsskriftet, og utviklingen fortsetter i raskt tempo.

  Tidsskriftet lanserte egne Internett-sider i slutten av februar 1996. På utgivelsesdagen ble nokså begrensede og utvalgte deler av Tidsskriftet publisert på nettsidene. Det som ble lagt ut, var innholdsfortegnelsen for siste nummer, sammendraget til de vitenskapelige artiklene, fulltekst av redaksjonelle artikler og kommentarartikkelen fra spalten Fra foreningen. Artikkelsammendragene var søkbare på forfatternavn og nøkkelord (1). Alle utgaver fra og med nr. 1/1996 til og med nr. 30/1999 er beholdt i sin opprinnelige form og er tilgjengelige via Tidsskriftets søkeside.

  Opptakten til nettsidene

  Opptakten til nettsidene

  Det var daværende landsstyrerepresentant Kjell Maartmann-Moe som under Legeforeningens landsstyremøte i Ålesund i oktober 1994 fremmet forslag om at foreningen skulle arbeide for et kommunikasjons- og databasesystem for forhandlingsinformasjon til tillitsvalgte. Landsstyret vedtok at sentralstyret skulle utarbeide forslag til et slikt system som skulle legges frem for neste års landsstyremøte (2). Sentralstyret nedsatte en prosjektgruppe bestående av Lars Eikvar, John Leer, Birger Lærum og Jon Henrik Laake. I september 1995 leverte prosjektgruppen sin rapport til sentralstyret, hvor Legeforeningen ble anbefalt å satse på en Internett-basert dokumentsamling for forhandlingsinformasjon. Gruppen la vekt på at nettsidene skulle være tilgjengelige for alle tillitsvalgte samt at enkeltmedlemmer også skulle ha muligheten til å holde seg oppdatert om fagforeningsspørsmål (3). På landsstyremøtet i Trondheim ble det samme år vedtatt å igangsette et pilotprosjekt med nettsider for foreningen (4). Prosjektgruppen valgte på eget initiativ å engasjere seg i pilotprosjektet. I oktober 1995 ble Legeforeningens nettsider www.legeforeningen.no lansert, med aktuell informasjon fra foreningen, presseklipp, informasjon om avtaler og et lukket forum for tillitsvalgte.

  Egen nettredaksjon

  Egen nettredaksjon

  I løpet av 1996 ble driften og administrasjonen av nettsidene overført fra prosjektgruppen til informasjonsavdelingen i Legeforeningen. Først fra 1. januar 1998 ble det etablert en egen nettredaksjon som en seksjon i Tidsskriftets redaksjon, bestående av nettredaktør Grete Strand og Kristin Green Nicolaysen. Den nye seksjonen skulle ha ansvar både for Tidsskriftets og Legeforeningens Internett-tilbud, og Tidsskriftets redaktør ble formelt ansvarlig redaktør for hele nettvirksomheten (5). Magne Nylenna var redaktør av Tidsskriftet da Internett-satsingen startet. Den tekniske driften ble utført av eksterne leverandører, mens nettredaksjonen hadde ansvar for innholdet og utviklingen av tjenestene. Nettsidene ble administrert ved hjelp av dataprogrammet FrontPage, hvilket gjorde det enklere og raskere å arbeide med nettsidene enn tidligere. Før 1998 ble nettsidene programmert og kodet direkte i programmeringsspråket html (hypertext markup language).

  Tidsskriftet på nett i fulltekst

  Tidsskriftet på nett i fulltekst

  Tidsskriftet tok et stort steg videre da det ble bestemt at hver utgave, fra og med nr. 1/2000, skulle publiseres i fulltekst på Internett og være åpent tilgjengelig for alle (6). Tidsskriftet blir parallellpublisert, som betyr at papir- og nettversjonen har identisk innhold og blir til parallelt i samme prosess. Foreningens nettvirksomhet var også i stadig vekst, og fra februar 2001 ble Legeforeningens nettsider administrert ved hjelp av en dynamisk, databasebasert publiseringsløsning kalt Gloria, som gjorde det mye enklere å arbeide med nettstedet. Løsningen ble også tilgjengelig for de underforeningene som ønsket å opprette egne nettsider eller som alt hadde etablert dette.

  Det er blitt stor bredde i Internett-tilbudet ti år etter oppstarten. Det publiseres nettnyheter flere ganger i uken på Tidsskriftets og Legeforeningens nettsider, og innholdet og bredden i tilbud og tjenester er i jevn vekst. I tillegg til Tidsskriftets og Legeforeningens nettsider har flertallet av fylkesavdelinger, yrkes- og spesialforeninger egne nettsider. Tidsskriftets har etablert et eget redaksjonelt verktøy kalt Manusnett. Andre viktige områder i nettvirksomheten er Legeforeningens utdanning på Internett (LUPIN), et eget system for rapport om spesialistutdanning (SERUS) samt en løsning for registrering av etterutdanning (LEIF). I tillegg er det etablert en egen prosjektweb og et eget intranett for Legeforeningens sekretariat.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media