Medisinsk nytt
NO IMAGE
17.12.2009
Injeksjoner med kollagenase kan vise seg å være et godt alternativ ved Dupuytrens kontraktur. Dupuytrens kontraktur kan behandles ved en kombinasjon av kirurgi og fysioterapi. En ny dobbeltblindet...
NO IMAGE
17.12.2009
Menn strålebehandles preoperativt i større grad enn kvinner. Det viser en svensk studie. Preoperativ strålebehandling før endelig kirurgi reduserer lokalt residiv hos pasienter operert for...
NO IMAGE
17.12.2009
Sykdommer assosiert med overvekt er et økende problem i store deler av verden. Musestudier avdekker en mekanisme bak sykdomsutviklingen samt en terapimulighet. Fet laboratoriemus. Illustrasjonsfoto...
NO IMAGE
17.12.2009
Behandling med sykdomsmodifiserende legemidler i svært tidlig fase av revmatoid artritt bedrer livskvalitet og er kostnadsbesparende. Kostnadseffekten av biologiske legemidler er tvilsom. Behandling...
NO IMAGE
17.12.2009
Personer med langvarig eller residiverende psykisk lidelse har økt risiko for vektøkning. Det er uklart om psykiske lidelser gir økt risiko for vektøkning eller vice versa. Nå har en internasjonal...
NO IMAGE
17.12.2009
Egg som inneholder kjernen fra én donor og mitokondrier fra en annen, åpner for mulig behandling av visse arvelige mitokondriesykdommer. Mitokondrier og dermed mitokondrielt DNA overføres kun fra mor...
NO IMAGE
17.12.2009
Paracetamol ved vaksinering Feber er en del av den normale inflammatoriske responsen etter immunisering. For å undersøke effekten av profylaktisk paracetamol etter vaksinasjon ble 459 friske spedbarn...
NO IMAGE
03.12.2009
Langtidsbehandling med inhalasjonssteroider reduserer inflammasjon og demper nedgang i lungefunksjon hos kolspasienter. Salmeterol gir ingen tilleggseffekt. Inhalasjonsbehandling med steroider og β₂-...
NO IMAGE
03.12.2009
Trombinhemmeren dabigatran er enklere i bruk enn warfarin og forebygger sannsynligvis hjerneslag like effektivt. For å forebygge hjerneslag skal pasienter med atrieflimmer helst bruke...
NO IMAGE
03.12.2009
Hvordan behandles demenspasienter, og hva dør de av? Resultatene av en stor og grundig oppfølgingsundersøkelse er nylig publisert i The New England Journal of Medicine . Undersøkelsen inkluderte 323...