Medisinsk nytt
NO IMAGE
17.12.2009
Injeksjoner med kollagenase kan vise seg å være et godt alternativ ved Dupuytrens kontraktur. Dupuytrens kontraktur kan behandles ved en kombinasjon av kirurgi og fysioterapi. En ny dobbeltblindet...
NO IMAGE
17.12.2009
Menn strålebehandles preoperativt i større grad enn kvinner. Det viser en svensk studie. Preoperativ strålebehandling før endelig kirurgi reduserer lokalt residiv hos pasienter operert for...
NO IMAGE
17.12.2009
Sykdommer assosiert med overvekt er et økende problem i store deler av verden. Musestudier avdekker en mekanisme bak sykdomsutviklingen samt en terapimulighet. Fet laboratoriemus. Illustrasjonsfoto...
NO IMAGE
17.12.2009
Behandling med sykdomsmodifiserende legemidler i svært tidlig fase av revmatoid artritt bedrer livskvalitet og er kostnadsbesparende. Kostnadseffekten av biologiske legemidler er tvilsom. Behandling...
NO IMAGE
17.12.2009
Personer med langvarig eller residiverende psykisk lidelse har økt risiko for vektøkning. Det er uklart om psykiske lidelser gir økt risiko for vektøkning eller vice versa. Nå har en internasjonal...
NO IMAGE
17.12.2009
Egg som inneholder kjernen fra én donor og mitokondrier fra en annen, åpner for mulig behandling av visse arvelige mitokondriesykdommer. Mitokondrier og dermed mitokondrielt DNA overføres kun fra mor...
NO IMAGE
17.12.2009
Paracetamol ved vaksinering Feber er en del av den normale inflammatoriske responsen etter immunisering. For å undersøke effekten av profylaktisk paracetamol etter vaksinasjon ble 459 friske spedbarn...
NO IMAGE
03.12.2009
De som slutter å røyke før de skal ha et kirurgisk inngrep, får færre postoperative komplikasjoner. Røykere som deltar i røykeavvenningsprogrammer før kirurgisk behandling, har signifikant færre...
NO IMAGE
03.12.2009
En ny nederlandsk studie viser hvorfor leger ikke alltid følger retningslinjene for lindrende sedering til døende. De nederlandske retningslinjene sier at dyp og vedvarende lindrende sedering bare...
NO IMAGE
03.12.2009
Trangere retinale arterioler og utvidede venyler er risikofaktorer for koronar hjertesykdom hos kvinner, men ikke hos menn. Illustrasjonsfoto © Mediscan/Corbis/SCANPIX Koronarkar og kar i øyebunnen...