Medisinsk nytt
03.12.2009
Langtidsbehandling med inhalasjonssteroider reduserer inflammasjon og demper nedgang i lungefunksjon hos kolspasienter. Salmeterol gir ingen tilleggseffekt. Inhalasjonsbehandling med steroider og β₂-...
03.12.2009
Trombinhemmeren dabigatran er enklere i bruk enn warfarin og forebygger sannsynligvis hjerneslag like effektivt. For å forebygge hjerneslag skal pasienter med atrieflimmer helst bruke...
03.12.2009
Hvordan behandles demenspasienter, og hva dør de av? Resultatene av en stor og grundig oppfølgingsundersøkelse er nylig publisert i The New England Journal of Medicine . Undersøkelsen inkluderte 323...
03.12.2009
Ingen effekt av interleukin Injeksjoner med interleukin-2 øker antallet CD4-celler i blodet, men har ingen klinisk tilleggseffekt for pasienter med hivinfeksjon som samtidig får antiretroviral...
19.11.2009
Naltrekson som implantat Opioidantagonisten naltrekson kan ikke bare brukes i behandling av overdoser, men også for å forebygge tilbakefall hos heroinmisbrukere. Foreløpig har slik behandling vært...
19.11.2009
Kols vil koste 24 milliarder kroner de neste 20 årene. Kostnadene kan reduseres betydelig ved å forhindre symptomforverringer. Det viser ny studie. Studien omfattet 658 og 757 deltakere fra...
19.11.2009
Fosfodiesterase 4-hemmere er en ny gruppe antiinflammatoriske medikamenter. Disse er under utprøving blant annet i behandlingen av kronisk obstruktiv lungesykdom. Roflumilast, som er en slik...
19.11.2009
Både å fortsette med fysisk aktivitet og å starte med å være fysisk aktiv etter 70 års alder er assosiert med lavere hjelpbehov og dødelighet, viser en israelsk studie. Illustrasjonsfoto Colourbox...
19.11.2009
Vekttap er assosiert med signifikant bedring av obstruktiv søvnapné-syndrom hos overvektige pasienter med type 2-diabetes, viser amerikansk multisenterstudie. Det har hittil vært sparsomt empirisk...
19.11.2009
Endovaskulær behandling av carotisstenoser medfører flere restenoser og cerebrovaskulære hendelser enn endarterektomi også på lang sikt. Tidligere er det påvist at pasienter som fikk endovaskulær...