Det er aldri for sent å bli fysisk aktiv!

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Både å fortsette med fysisk aktivitet og å starte med å være fysisk aktiv etter 70 års alder er assosiert med lavere hjelpbehov og dødelighet, viser en israelsk studie.

  Studien fulgte til sammen 1 861 personer i tidsrommet 1980–2008. Alle deltakerne var født i 1920 eller 1921, og studiens endepunkter var dødelighet av alle årsaker, så vel som grad av hjelpbehov (1).

  De som var fysisk aktive ved 70 års alder, hadde signifikant lavere dødelighet ved alle senere kontroller sammenliknet med de fysisk inaktive. Tidligere fysisk inaktive som startet en fysisk aktiv livsstil mellom 78 og 85 års alder hadde også signifikant lavere dødelighet og lavere grad av hjelpbehov ved studieslutt.

  – Fysisk aktivitet er billig og uten bivirkninger. I et folkehelseperspektiv har denne studien viktige konklusjoner, særlig det forhold at det gir helsegevinster å starte opp med fysisk aktivitet selv i høy alder, sier Olaf Sletvold, som er professor og overlege i geriatri ved St. Olavs hospital.

  – Fortsatt gjenstår det å avklare om det for de aller eldste finnes en lavest effektiv «dose», eller om det er slik at «jo mer, jo bedre». Dessverre var metoden for registrering av fysisk aktivitet ikke validert. Dette i motsetning til i en nylig publisert studie fra HUNT om forebygging av død pga. hjerte- og karsykdommer, der det faktisk også kunne påvises en dose-respons-sammenheng (2), sier Sletvold.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media