Rotekstrakt kan hjelpe mot leddgikt

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Et rotekstrakt fra en kinesisk medisinplante hadde bedre effekt enn sulfasalazin hos pasienter med aktiv revmatoid artritt.

Erfaringer fra kinesisk folkemedisin og mindre studier tyder på at rotekstrakter fra medisinplanten Tripterygium wilfordii Hook F kan ha effekt ved kronisk inflammatorisk sykdom. I en blokkrandomisert multisenterstudie i USA ble 121 pasienter med aktiv revmatoid artritt behandlet med enten rotekstrakt eller sulfasalazin (1). Samtidig behandling med prednisolon i stabil lav dose eller ikke-steroidale antiinflammatoriske legemidler var tillatt.

Bare 62 % og 41 % av pasientene i hver gruppe fullførte behandlingen over 24 uker. Av disse oppnådde henholdsvis 68 % og 36 % minst 20 % bedring i ACR (American College of Rheumatology)-skår (p = 0,02). I en modell der data fra pasienter som ikke fullførte hele behandlingen, ble tatt med, var andelen pasienter som oppnådde 20 %, 50 % og 70 % bedring i ACR-skår statistisk signifikant høyere i rotekstraktgruppen enn i sulfasalazingruppen. Nivåene av interleukin-6, et proinflammatorisk cytokin, sank signifikant i løpet av fire uker og forble lave blant dem som fikk rotekstrakt. Bivirkninger var likt fordelt mellom gruppene.

– Denne studien er oppmuntrende, selv om antall pasienter er relativt lavt og langtidsresultater mangler. Den raske bedringen i smerte og funksjon og den sterke effekten på inflammasjon tyder på at midlet kan bli et godt og billig alternativ til dagens ofte svært dyre antirevmatiske legemidler. Dette er ikke minst viktig for lavinntektsland, sier professor Vinjar Fønnebø ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, Universitetet i Tromsø.

Anbefalte artikler