Hurtigtest av Chlamydia hos menn

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

En ny hurtigtest for Chlamydia trachomatis i urin hos menn er enkel i bruk, men vil neppe erstatte dagens chlamydiadiagnostikk i Norge.

I diagnostikk av genital Chlamydia brukes vanligvis nukleinsyreamplifikasjonsmetoder. Disse metodene er mer sensitive enn enzymimmuntester, men det tar noen timer før resultatet foreligger. Nå har engelske forskere evaluert en ny hurtigtest for påvisning av Chlamydia trachomatis hos menn (1).

Studien var prospektiv og omfattet 1 211 menn med eller uten symptomer på uretritt. Chlamydiatesting av urinprøver ble utført både med polymerasekjedereaksjon (PCR) og med hurtigtesten (Chlamydia Rapid Test), som ga prøveresultatet innen en time. Sammenliknet med PCR-metoden var sensitivitet, spesifisitet, positiv og negativ prediktiv verdi for hurtigtesten henholdsvis 83 %, 99 %, 84 % og 98 %. Det var dessuten en signifikant korrelasjon mellom chlamydianivået i prøven og det visuelle signalet i hurtigtesten.

– Eksisterende hurtigtester for påvisning av Chlamydia har for lav sensitivitet og spesifisitet sammenliknet med dagens genteknologiske metoder, sier overlege Svein Arne Nordbø ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi, St. Olavs hospital.

Den nye hurtigtesten kan skilte med en sensitivitet som ifølge forfatterne er 10–20 % høyere enn konkurrentenes. En vesentlig årsak til dette er at prøvetakingsutstyret sikret undersøkelse av kun de første få milliliter urin, der chlamydiakonsentrasjonen er høyest.

– Den største svakheten ved denne studien er at testene ikke er utført på samme materiale og at den ikke er randomisert. Det beste prøvematerialet er kun testet med hurtigtesten, som da har et fortrinn i forhold til PCR-metoden. Likevel er sensitiviteten ikke imponerende: 84 % hos symptomatiske og 78 % hos asymptomatiske menn. Hurtigtesten kan i beste fall anvendes på høyprevalensgrupper, men er neppe noen utfordrer til dagens chlamydiadiagnostikk i Norge, sier Nordbø.

Anbefalte artikler