Søvnapnésyndrom bedres ved vekttap

Are Brean Om forfatteren
Artikkel

Vekttap er assosiert med signifikant bedring av obstruktiv søvnapné-syndrom hos overvektige pasienter med type 2-diabetes, viser amerikansk multisenterstudie.

Det har hittil vært sparsomt empirisk belegg for antakelsen om at vekttap fører til bedring av symptomene ved obstruktiv søvnapné. I denne studien ble 264 pasienter med overvekt, type 2-diabetes og obstruktiv søvnapné-syndrom randomisert til enten intensiv livsstilsbehandling eller intensivert diabetesoppfølging (1). I gruppene ble det registrert et gjennomsnittlig vekttap etter ett år på henholdsvis 11,1 kg og 0,5 kg (p < 0,001).

Etter dette året hadde mer enn tre ganger så mange av pasientene som gjennomgikk livsstilsbehandling, ikke lenger obstruktiv søvnapné-syndom, sammenliknet med gruppen som kun fikk diabetesoppfølging (13,6 % mot 3,5 %). Prevalensen av alvorlig søvnapnésyndrom blant gruppen som fikk livsstilsbehandling var halvparten så høy som i den andre gruppen (18,4 % sammenliknet med 37,9 %).

– Resultatene støtter hypotesen om en sammenheng mellom fedme, diabetes og obstruktiv søvnapné, sier Jøran Hjelmesæth, som er senterleder ved senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst.

– Selv om intensiv livsstilsbehandling reduserte alvorlighetsgraden av søvnapné med omtrent 20 %, hadde over halvparten av pasientene moderat til alvorlig søvnapné ved slutten av studien. Det er derfor bekymringsfullt at bare 5 % ble behandlet med pustemaske (CPAP). Fremtidige studier bør avklare eventuelle tilleggseffekter av kraftigere vektreduksjon, for eksempel etter fedmekirurgi, og CPAP-behandling, sier Hjelmesæth.

Anbefalte artikler