Mannlig omskjæring kan forebygge hivinfeksjon

Mette Sagsveen Om forfatteren
Artikkel

Omskjæring av menn kan forebygge heteroseksuelt overført hivinfeksjon. Det viser en metaanalyse basert på tre afrikanske studier.

Før og etter omskjæring. Illustrasjon © Nucleus Medical Art, PhotoTake/GV-Press/NordicPhotos

De tre studiene fra Sør-Afrika, Uganda og Kenya omfattet 11 000 tilfeldig valgte hivnegative menn som ble randomisert til omskjæring eller ingen omskjæring (1). Alle studiene ble avsluttet tidligere enn planlagt pga. signifikante funn ved interimanalysene. Etter 12 måneder var relativ risiko for hivinfeksjon etter omskjæring 0,5, etter 24 måneder 0,46, dvs. en relativ risikoreduksjon på 54 % for å få hivinfeksjon to år etter omskjæring. Det var få rapporterte bivirkninger av omskjæringen i alle tre studiene.

– Ut fra denne metaanalysen kan man bli fristet til å foreslå omskjæring av menn som et generelt tiltak mot hiv, men langtidseffekten er ennå ikke avklart, sier seksjonsoverlege Bente Bergersen ved Infeksjonsmedisinsk seksjon, Oslo universitetssykehus, Aker.

– Tradisjonell omskjæring har mye høyere bivirkningsfrekvens, over 30 %, enn i disse studiene, der den kun var 2–3 %. For å oppnå tilsvarende resultater må man innføre steril kirurgi og riktig sårbehandling ved alle slike inngrep. I tillegg er det vist at de som blir omskåret, øker sin risikoatferd. En mulig årsak er at de føler seg naturlig beskyttet mot hiv. Resultatet kan bli økt hivrisiko over tid. Relevansen av disse studiene for vestlige land er liten, siden hivproblemet er størst blant menn som har sex med menn.

Anbefalte artikler