Kols koster dyrt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kols vil koste 24 milliarder kroner de neste 20 årene. Kostnadene kan reduseres betydelig ved å forhindre symptomforverringer. Det viser ny studie.

  Studien omfattet 658 og 757 deltakere fra populasjonsbaserte utvalg i Bergen og Reykjavik. De ble undersøkt med spirometri etter bronkodilatasjon og rapporterte bruk av helsetjenester forutgående år (1). Disse opplysningene ble lagt inn i en helseøkonomisk modell. Sykdomsutviklingen ble simulert på samfunnsnivå, og forekomsten av kols i de to landene ble fulgt 20 år frem i tid. For hvert år som ble simulert, la vi til kostnader relatert til innleggelser, legekontroller, oksygenbruk, rehabilitering og bruk av faste medisiner for kols.

  I 2005 kostet behandlingen av kols henholdsvis 2 271 og 4 498 norske kroner i Norge og Island per pasient. I Norge utgjorde dette totalt 1,13 millard kroner på samfunnsnivå, eller 0,7 % av totale utgifter til helse. Etter 20 år vil summen være over 24 milliarder kroner. Halvparten av kostnadene var relatert til medikamentbruk.

  Høye kostnader i Island kan delvis forklares ved lengre innleggelser, dyr medikamentell behandling og lav kjøpekraft. Kostnadene var svært sensitive for hyppigheten av symptomforverringer (eksaserbasjoner), og økte med over 200 % dersom man benyttet eksaserbasjonsrater fra Sverige.

  Dette er de første beregningene av behandlingsrelaterte samfunnskostnader ved kols i Norge. Sykdomskostnad er et viktig mål på sykdomsbyrde, og anvendes også ved beregninger av kostnad-effektivitet. Resultatene understreker den samfunnsøkonomiske betydningen av å forhindre symptomforverringer ved kols, samt behovet for robuste estimater for eksaserbasjonsrater.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media