Gullestad L
Bjørnerheim R
Offstad J
Endresen K
Forfang K
Kjekshus J
Hansteen V
Nordtvedt S
Gulsvik A
Hexeberg A
Hofstad T
Caugant DA
Tangen J-M
Berentsen S
Dahl IM
Ly B
Myrvang B
Vikse R
Reistad R
Steffensen I-L
Paulsen JE
Nyholm SH
Alexander J
Killingmo
B
Thaulow JF
Høverstad T
Larsen E Bø
Ramstad G
Vigen T
Kjennvold S
Akslen LA