Langtidsresultater ved slanking i selvhjelpsgrupper

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Langtidsresultatene ved slanking for deltakere på Grete Roedes kurs er tidligere vist å være svært gode. Disse kursenedrives i dag stort sett etter de samme prinsippene og i samme omfang som før, men dietten er endret ogoppfølgingstilbudet er mer omfattende. Kursene er organisert som selvhjelpsgrupper, der egenomsorg, organisering i smågrupper, ideer fra atferdsterapien og forsøk på livsstilsendringer er de viktigste prinsippene. Formålet med denneundersøkelsen var å se om langtidsresultatene fremdeles er gode. Materialet omfattet 1340 tidligere deltakere på GreteRoedes kurs, tilfeldig trukket ut fra arkivene til kursledere over hele landet. Av 1271 som mottok spørreskjema, svarte657 (49%). Gjennomsnittlig tid siden første kurs var ca. tre år. Gjennomsnittlig vekttap i løpet av kurset var 9,7 kg.Kursdeltakerne hadde gjennomsnittlig 62% av vekttapet i behold etter tre år. 39% hadde hele vekttapet i behold, mens20% hadde lagt på seg alt eller mer. Resultatene er gode sammenliknet med andre undersøkelser. Regelmessig mosjon ogdet å fortsette å følge kostholdsrådene fra kurset var positivt assosiert med gode langtidsresultater.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media