Langtidsresultater ved slanking i selvhjelpsgrupper

Andersen E, Grimsmo A Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Langtidsresultatene ved slanking for deltakere på Grete Roedes kurs er tidligere vist å være svært gode. Disse kursene drives i dag stort sett etter de samme prinsippene og i samme omfang som før, men dietten er endret og oppfølgingstilbudet er mer omfattende. Kursene er organisert som selvhjelpsgrupper, der egenomsorg, organisering i små grupper, ideer fra atferdsterapien og forsøk på livsstilsendringer er de viktigste prinsippene. Formålet med denne undersøkelsen var å se om langtidsresultatene fremdeles er gode. Materialet omfattet 1340 tidligere deltakere på Grete Roedes kurs, tilfeldig trukket ut fra arkivene til kursledere over hele landet. Av 1271 som mottok spørreskjema, svarte 657 (49%). Gjennomsnittlig tid siden første kurs var ca. tre år. Gjennomsnittlig vekttap i løpet av kurset var 9,7 kg. Kursdeltakerne hadde gjennomsnittlig 62% av vekttapet i behold etter tre år. 39% hadde hele vekttapet i behold, mens 20% hadde lagt på seg alt eller mer. Resultatene er gode sammenliknet med andre undersøkelser. Regelmessig mosjon og det å fortsette å følge kostholdsrådene fra kurset var positivt assosiert med gode langtidsresultater.

Anbefalte artikler