Spiseforstyrrelser - hvordan er behandlingen organisert?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Et spørreskjema ble sendt til 289 avdelingsoverleger og sjefpsykologer i somatisk og psykiatriskspesialisthelsetjeneste for å kartlegge organisering av behandling og forekomst av særskilte kompetansetiltak overforpasienter med alvorlige spiseforstyrrelser. Vi undersøkte også om Helsetilsynets terapiveileder hadde vært til hjelp ikompetanseoppbyggingen. 261 behandlere (90%) besvarte henvendelsen. Det var beskjeden støtte for at nevnteterapiveileder hadde hatt den forventede nytte. Antall henviste pasienter med spiseforstyrrelser er avgjørende for omsærskilte kompetansetiltak er planlagt eller iverksatt. Det var små geografiske variasjoner i forekomst avkompetansetiltak, slike variasjoner kan derimot knyttes til avdelingstype. Både undervisningstiltak og særskiltekliniske rutiner rapporteres hyppigst i barne- og ungdomspsykiatrien og sjeldnest ved medisinske avdelinger. Dethyppigst angitte enkelttiltak for å styrke tilbudet er å øke interesserte medarbeideres kompetanse. Flere anfører atdette er positivt, men at det også kan hindre utviklingen av individuavhengige kliniske rutiner, f.eks. samarbeidmellom somatisk og psykiatrisk spesialisthelsetjeneste og samarbeidet mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. Andretyper tiltak som nevnes for å bedre tilbudet til pasientgruppen er økt behandlingskapasitet og etableringen avregionale og lokale kompetansetiltak.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media