Aktuell bruk av ß-blokkere ved koronar hjertesykdom

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Det er foretatt en retrospektiv analyse av bruken av b-blokkere hos pasienter med koronar hjertesykdom. Av pasientermed stabil angina pectoris henvist til angiografisk utredning ved Rikshospitalet og Aker sykehus i tidsrommet 1990-97brukte henholdsvis 78% og 70% ß-blokkere, mens andelen av koronarpasienter som ble behandlet med slike medikamenter vednorske sykehus som deltok i 4S-studien, var 43% ved avslutning.

  Av høyrisikopasienter synes diabetikere og pasienter med perifer karsykdom i dag å få ß-blokkere like hyppig somlavrisikopasienter, mens andelen pasienter med stabil hjertesvikt som mottar slik behandling er langt lavere, ca. 15%.Ved akutt hjerteinfarkt fikk 10,5% av norske pasienter i Consensus II-undersøkelsen intravenøs ß-blokade.

  Dosen av de mest brukte ß-blokkere var lav, 30-50% av dosene som er vist å bedre overlevelse etter hjerteinfarkt. Vikonkluderer med at bruken av ß-blokade i Norge er lav ved akutt hjerteinfarkt og at den ved stabil koronarsykdom førstog fremst er rettet mot symptomatisk lindring.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media