"Konsultationslaboratoriet" - træning i klinisk samtale

Larsen J-H, Nystrup J, Risør O Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Samtalen er lægens vigtigste redskab. Siden 1992 har ca. 500 praktiserende læger deltaget på kurser i konsultationsprocessen I og videosupervision på Kalymnos, Grækenland. De 36 deltagerne på hvert kursus opdeles i seks grupper. Hver gruppe arbejder i en slags konsultationslaboratorium, hvor patient-læge rollespil optages og superviseres efter et særligt skema.

I dette laboratorium er konsultationsprocessens ni faser (F’er) blevet yderligere udviklet, et skema for gruppesupervision af video forbedret og typiske vanskeligheder for lægerne i deres patientsamtaler blevet afdækket.

De deltagende læger har frit kunnet eksperimentere med deres stil og har bagefter kunnet undersøge patientens oplevelse heraf. De har lært hvor forskelligt patienten oplever konsultationen, og de har kunnet udveksle erfaringer. Kurserne har endvidere været netværksskabende, idet flere grupper har mødtes siden, og en stor del af lægerne er gået ind i studenterundervisning. På denne måde har kurserne medvirket til at skabe større arbejdseffektivitet og -glæde, udvikling af faget og til en længere varende kvalitetsudvikling i almen praksis.

Anbefalte artikler