Helseopplysninger fra leger i forsikringsøyemed

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Et utvalg med representanter fra Legeforeningen og Forsikringsforbundet har gått gjennom problemstillinger knyttet tilforsikringsselskapenes innhenting og bruk av helseopplysninger. En enstemmig sluttrapport ble avgitt i desember 1997.Artikkelen beskriver hovedpunktene i rapporten. Vi gir en beskrivelse av rammebetingelser og arbeidsform når detgjelder innhenting av helseopplysninger til forsikring, og kommer med forslag til forbedringer. Vi foreslår tiltak nårdet gjelder antall legeerklæringer, spørsmålsstilling, tilrettelegging for EDB-messig håndtering, svartid, kvalitet påavgitte erklæringer og retningslinjer for innhenting av journalkopi. I tillegg peker vi på behovet for styrking avlegenes kompetanse som sakkyndige innen forsikringsmedisin og foreslår opprettelseav et permanent forsikringsmedisinskfagutvalg og en offentlig nemndordning.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media