Hvorfor reise ut?

Akslen LA Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Etter halvannet år med forberedelser var det befriende å sette seg på flyet som skulle bringe oss fra Bergen til Philadelphia. Drømmen om et opphold i Amerika hadde vokst frem gjennom noen år, og hele familien gledet seg til et år med nye utfordringer og erfaringer. Detaljert planlegging og praktisk organisering av et slikt prosjekt er en nødvendighet, og jeg skal komme tilbake til dette senere.

Anbefalte artikler