Forskningsstipendiat i utlandet - råd, realiteter og gleder

Hassel B Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Brevet omtaler praktiske sider ved det å planlegge og gjennomføre et stipendfinansiert forskningsopphold i utlandet. Vitenskapelig gir et slikt forskningsopphold store muligheter for faglig fordypelse og nyorientering og for etablering av viktige og varige faglige kontakter, men må man være forberedt på å slåss for å få sitt forskningsprosjekt gjennomført, siden det kan være konkurranse om ressursene i vertsinstitusjonen. Et utenlandsopphold kan være en enestående livsopplevelse, også for familie/partner, men noen forutsetninger må oppfylles. Det er viktig å sørge for skikkelig finansiering. Det er lurt å oppsøke vertsinstitusjonen og vertsbyen før man ankommer endelig, for å ordne med bolig, skole og barnehage og for å etablere nyttige kontakter. Å reise med barn, både i førskole- og skolealder, anbefales, men man må bruke tid på å få dem til å trives. Et illustrerende forskningsopphold i England beskrives til slutt.

Anbefalte artikler