Forskningsstipendiat i utlandet - råd, realiteter og gleder

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Brevet omtaler praktiske sider ved det å planlegge og gjennomføre et stipendfinansiert forskningsopphold i utlandet.Vitenskapelig gir et slikt forskningsopphold store muligheter for faglig fordypelse og nyorientering og for etableringav viktige og varige faglige kontakter, men må man være forberedt på å slåss for å få sitt forskningsprosjektgjennomført, siden det kan være konkurranse om ressursene i vertsinstitusjonen. Et utenlandsopphold kan være enenestående livsopplevelse, også for familie/partner, men noen forutsetninger må oppfylles. Det er viktig å sørge forskikkelig finansiering. Det er lurt å oppsøke vertsinstitusjonen og vertsbyen før man ankommer endelig, for å ordne medbolig, skole og barnehage og for å etablere nyttige kontakter. Å reise med barn, både i førskole- og skolealder,anbefales, men man må bruke tid på å få dem til å trives. Et illustrerende forskningsopphold i England beskrives tilslutt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media