Har EDB-baserte påminnelser effekt på det forebyggende arbeidet hos allmennlegen?

Steen M, Bratland SZ Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Allmennlegen kan utøve forebyggende helsearbeid på flere plan - på eget kontor og i samarbeid med andre helsearbeidere. Engasjement i og effekt av arbeidet er lite kjent. Systematikk er viktig for å oppnå resultater ved forebygging. Vi ønsket å skaffe oss kunnskap om studier av EDB-styrte påminnelser. Som metode valgte vi litteratursøk med gjennomgang av oversiktsartikler. EDB-basert søk viste seg å være utilstrekkelig med henblikk på å sikre tilgang til relevant litteratur. Vi utførte derfor i tillegg manuelle søk etter å ha tatt kontakt med eksperter. Vi fant at EDB-styrte påminnelser er vist å ha effekt på leger i forhold til å følge retningslinjer for forebyggende helsearbeid. Betydningen av slike påminnelser for vanlig praksis vil bestemmes av hvordan de implementeres. Motiverende tiltak, EDB-tekniske løsninger og administrative forhold vil være avgjørende.

Anbefalte artikler