Har EDB-baserte påminnelser effekt på det forebyggende arbeidet hos allmennlegen?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Allmennlegen kan utøve forebyggende helsearbeid på flere plan - på eget kontor og i samarbeid med andre helsearbeidere.Engasjement i og effekt av arbeidet er lite kjent. Systematikk er viktig for å oppnå resultater ved forebygging. Viønsket å skaffe oss kunnskap om studier av EDB-styrte påminnelser. Som metode valgte vi litteratursøk med gjennomgangav oversiktsartikler. EDB-basert søk viste seg å være utilstrekkelig med henblikk på å sikre tilgang til relevantlitteratur. Vi utførte derfor i tillegg manuelle søk etter å ha tatt kontakt med eksperter. Vi fant at EDB-styrtepåminnelser er vist å ha effekt på leger i forhold til å følge retningslinjer for forebyggende helsearbeid. Betydningenav slike påminnelser for vanlig praksis vil bestemmes av hvordan de implementeres. Motiverende tiltak, EDB-tekniskeløsninger og administrative forhold vil være avgjørende.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media