Tuberkulose i Bergen i 1996

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I 1996 meldte Haukeland Sykehus 30 pasienter med tuberkulose til det sentrale tuberkuloseregister. Ved dyrking fikk 63%påvist Mycobacterium tuberculosis. 13 av pasientene, åtte voksne og fem barn, alle norskfødte, kom fra en venne- ogfamiliekrets (utbruddet). Samtlige voksne var infisert med samme bakteriestamme.

  Vi har sammenliknet kliniske funn, bakteriologi og behandling hos de voksne pasientene i utbruddet med de øvrigevoksne pasientene som samme år fikk påvist lungetuberkulose ved Lungeavdelingen, Haukeland Sykehus. Pasientene iutbruddet var unge voksne uten tidligere lungerøntgenforandringer. De øvrige norskfødte med lungetuberkulose var eldre,og to hadde lungerøntgenforandringer som ved tidligere gjennomgått tuberkulose. Det var ingen forskjell ikjønnsfordeling, BCG-status, tuberkulinresultat, symptomer, fysikalske funn eller røntgenbilde av thorax mellom de togruppene. Syrefaste staver ble påvist i direkte mikroskopi hos fire i utbruddet og hos fire av de andre.

  Tuberkulose har ingen spesifikke symptomer eller lungefysikalia, og tidlig diagnose kan være vanskelig å stille. Forå hindre dødsfall og eliminere sykdommen må allmennpraktikere og sykehusleger ha en høy klinisk beredskap fortuberkulose ved regelmessig faglig oppdatering.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media