Tuberkulose i Bergen i 1996

Nordtvedt S, Gulsvik A, Hexeberg A, Hofstad T, Caugant DA Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


I 1996 meldte Haukeland Sykehus 30 pasienter med tuberkulose til det sentrale tuberkuloseregister. Ved dyrking fikk 63% påvist Mycobacterium tuberculosis. 13 av pasientene, åtte voksne og fem barn, alle norskfødte, kom fra en venne- og familiekrets (utbruddet). Samtlige voksne var infisert med samme bakteriestamme.

Vi har sammenliknet kliniske funn, bakteriologi og behandling hos de voksne pasientene i utbruddet med de øvrige voksne pasientene som samme år fikk påvist lungetuberkulose ved Lungeavdelingen, Haukeland Sykehus. Pasientene i utbruddet var unge voksne uten tidligere lungerøntgenforandringer. De øvrige norskfødte med lungetuberkulose var eldre, og to hadde lungerøntgenforandringer som ved tidligere gjennomgått tuberkulose. Det var ingen forskjell i kjønnsfordeling, BCG-status, tuberkulinresultat, symptomer, fysikalske funn eller røntgenbilde av thorax mellom de to gruppene. Syrefaste staver ble påvist i direkte mikroskopi hos fire i utbruddet og hos fire av de andre.

Tuberkulose har ingen spesifikke symptomer eller lungefysikalia, og tidlig diagnose kan være vanskelig å stille. For å hindre dødsfall og eliminere sykdommen må allmennpraktikere og sykehusleger ha en høy klinisk beredskap for tuberkulose ved regelmessig faglig oppdatering.

Anbefalte artikler