Ungdom, røyking og selvrespekt

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Den høye rekrutteringen av røykere blant unge mennesker er ytterst bekymringsfull. Gro Harlem Brundtland har erklærtkrig mot røyken, og i USA snakker president Bill Clinton om en røykeepidemi blant ungdom. Kanskje er det ingenrøykeepidemi blant norsk ungdom, men antallet unge røykere synes å øke. Hvorfor er helseinformasjonen så lite effektiv?Det skorter neppe på viten. Men den moderne kulturen er i ferd med å miste en holdning som er viktig for å omsetteviten om helseskadene i handling. Gjennom tiår har vi svekket en tanke som kanskje mer enn noen annen vil kunnemotivere den enkelte til å ta ansvar for egen helse: At vi har moralske plikter overfor oss selv.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media