Ungdom, røyking og selvrespekt

Saugstad J Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Den høye rekrutteringen av røykere blant unge mennesker er ytterst bekymringsfull. Gro Harlem Brundtland har erklært krig mot røyken, og i USA snakker president Bill Clinton om en røykeepidemi blant ungdom. Kanskje er det ingen røykeepidemi blant norsk ungdom, men antallet unge røykere synes å øke. Hvorfor er helseinformasjonen så lite effektiv? Det skorter neppe på viten. Men den moderne kulturen er i ferd med å miste en holdning som er viktig for å omsette viten om helseskadene i handling. Gjennom tiår har vi svekket en tanke som kanskje mer enn noen annen vil kunne motivere den enkelte til å ta ansvar for egen helse: At vi har moralske plikter overfor oss selv.

Anbefalte artikler