Aksnes J
Husebye T
Fjeld NB
Geiran OR
Husebye T
Smith G
Lippe E von der
Jacobsen D
Fjeld NB
Ly B
Hammerstrøm J
Bergheim J
Dahl IM
Grøttum KA
Lødemel B
Ly B
Hammerstrøm J
Bergheim J
Dahl IM
Grøttum KA
Lødemel B
Baklien K
Smeland E
Undlien DE
Bell H
Heier HE
Akselsen HE
Thorsby E
Hetland S
Berg-Johnsen J
Heier T
Nakstad PH
Karlsen WB
Haabeth A-L
Holmboe J
Giercksky K-E
Haga H-J
Mellbye OJ
Matheson I
Hagerup-Jenssen I