Intraspinal blødning etter torakal epidural smertebehandling

Hetland S, Berg-Johnsen J, Heier T, Nakstad PH Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I løpet av ett år ble tre pasienter operert for intraspinal blødning etter torakal epidural smertebehandling. Alle pasientene fikk sterke ryggsmerter og utviklet økende lammelser med sensibilitetstap. Symptomene utviklet seg etter innleggelse av epiduralkateter hos en pasient, mens de to andre fikk utfall etter at kateteret ble fjernet. Blødning med kompresjon av ryggmargen ble påvist med MT hos to av pasientene og ved myelografi hos en. Pasientene ble operert med avlastende laminektomi. Et epiduralt hematom ble evakuert hos to av pasientene, og begge gjenvant neurologisk funksjon, hvorav den ene fullstendig. Den tredje pasienten hadde subaraknoidalblødning og sannsynlig intramedullær blødning og forble paralytisk i beina. Ryggsmerter og progredierende lammelser i forbindelse med intraspinale prosedyrer må lede til umiddelbar utredning med MT eller myelografi og vurdering av neurokirurgisk intervensjon.

Anbefalte artikler