Oppfatninger blant norske sykehusleger om samarbeidet mellom lege og sykepleier

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  En positiv atmosfære preget av samarbeid mellom lege og sykepleier er nødvendig for god kvalitet på helsetjenesten isykehus. I denne undersøkelsen ble 1 278 norske leger spurt om hvordan de vurderte samarbeidet med sykepleierne. 75% avlegene var enigi at lege-sykepleier-samarbeidet var kjennetegnet ved åpenhet og dialog. Halvparten opplevde ikke atsykepleierne prøvde å gå inn på legenes arbeidsområder. Bare 14% mente at kommunikasjonen var preget av forutinntatteholdninger, mens 20% oppgav at konflikter mellom de to gruppene sjelden ble diskutert åpent. Blant legegruppene haddepsykiaterne den mest positive holdningen til samarbeidet med sykepleierne, mens kirurger, ikke-spesialister(turnusleger og spesialistkandidater) og yngre leger opplevde noe dårligere samarbeidsforhold. Kjønn eller stillinghadde ingen signifikant betydning for samarbeidsforholdene. Opplevelse av autonomi og lavt stressnivå i arbeidet virketpositivt inn på legenes oppfatning av samarbeidet med sykepleierne.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media