En "trouble-blind" placebokontrollert sammenliknende undersøkelse mellom to nye antidepressiver

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Det har vært gjort få sammenliknende undersøkelser mellom forskjellige typer nye antidepressiver. I 1994 planla viderfor en undersøkelse som skulle dokumentere eventuelle forskjeller i effekt og bivirkninger mellom Seroxat(paroxetin) og Tolvon (mianserin). Det ble lagt mye arbeid i en god protokoll. Gjennomføringen strandet på manglendemotivasjon hos utprøvere, en komplisert mediesituasjon og et forskningsmiljø med liten vilje til et uavhengig samarbeidmed legemiddelindustrien. I artikkelen presenteres undersøkelsen samtidig som vanskene med gjennomføringen blirdiskutert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media