En "trouble-blind" placebokontrollert sammenliknende undersøkelse mellom to nye antidepressiver

Skarstein J Om forfatteren
Artikkel


Sammendrag


Det har vært gjort få sammenliknende undersøkelser mellom forskjellige typer nye antidepressiver. I 1994 planla vi derfor en undersøkelse som skulle dokumentere eventuelle forskjeller i effekt og bivirkninger mellom Seroxat (paroxetin) og Tolvon (mianserin). Det ble lagt mye arbeid i en god protokoll. Gjennomføringen strandet på manglende motivasjon hos utprøvere, en komplisert mediesituasjon og et forskningsmiljø med liten vilje til et uavhengig samarbeid med legemiddelindustrien. I artikkelen presenteres undersøkelsen samtidig som vanskene med gjennomføringen blir diskutert.

Anbefalte artikler