Alvorlig neurologisk sekvele i tilslutning til spinal- og epiduralbedøvelse

Christensen PH, Johnstad B Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Intraspinale hematomer etter ryggmargsnære blokader opptrer sjelden. Vi beskriver to pasienter som begge utviklet hematom, den ene pasienten etter spinalanestesi, den andre pasienten etter epiduralblokade. Ved å presentere disse to pasientene ønsker vi å belyse hvilke kliniske symptomer som kan gi mistanke om intraspinalt hematom hos forskjellige pasienter.

Videre understreker vi hvilke diagnostiske muligheter som finnes. Tidlig diagnose og adekvat behandling (laminektomi) er helt essensielt for å unngå permanent neurologisk sekvele. Dette er spesielt utfordrende når slike komplikasjoner oppstår i et lokalsykehus. En gjennomtenkt plan for håndtering av slike akutte situasjoner bør finnes ved alle sykehus.

Anbefalte artikler