Alvorlig neurologisk sekvele i tilslutning til spinal- og epiduralbedøvelse

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Intraspinale hematomer etter ryggmargsnære blokader opptrer sjelden. Vi beskriver to pasienter som begge utviklethematom, den ene pasienten etter spinalanestesi, den andre pasienten etter epiduralblokade. Ved å presentere disse topasientene ønsker vi å belyse hvilke kliniske symptomer som kan gi mistanke om intraspinalt hematom hos forskjelligepasienter.

  Videre understreker vi hvilke diagnostiske muligheter som finnes. Tidlig diagnose og adekvat behandling(laminektomi) er helt essensielt for å unngå permanent neurologisk sekvele. Dette er spesielt utfordrende når slikekomplikasjoner oppstår i et lokalsykehus. En gjennomtenkt plan for håndtering av slike akutte situasjoner bør finnesved alle sykehus.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media