Silikonproteser nok en gang - hva er status?

Holmboe J, Giercksky K-E, Haga H-J, Mellbye OJ, Matheson I, Hagerup-Jenssen I Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Spørsmål omkring silikon i medisinen og særlig brystimplantaters mulige bivirkninger er en gjenganger i mediedebatten. Pasientorganisasjoner, erstatningsadvokater og enkelte journalister gir inntrykk av å ha avdekket de endelige sannheter om silikonimplantatene. Status i oktober 1997 er at det bortsett fra kjente lokale komplikasjoner, ikke er dokumentert sikre sykdomsfremkallende effekter av silikon. Den mulige sammenheng med uspesifikke reumatologiske plager synes fortsatt uavklart.

Det er en viss fremgang i kartleggingen av de immunologiske forhold, og det er mulig at de kontroversielle spørsmål i denne saken ikke vil finne sin løsning før det foreligger klarere immunologiske data.

Anbefalte artikler