Operativ behandling av infeksiøs endokarditt

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I perioden 1988-94 ble 69 pasienter operert for infeksiøs endokarditt ved Rikshospitalet og Ullevål sykehus. Enretrospektiv gjennomgang av materialet viste at 70% hadde kjent klaffefeil, 16% proteseendokarditt. 28% var forårsaketav Staphylococcus aureus og 26% av Streptococcus viridans. Man tilstrebet seks ukers behandling med antibiotika føroperasjon, men i 55% av tilfellene måtte det opereres tidligere. Bare 59% av pasientene hadde et ukomplisertpostoperativt forløp, sykehusdødelighet var 16% og ettårsoverlevelse 81%. Økt risiko for død var assosiert medoperasjon før fullført antibiotikakur (p = 0,005), nyresvikt (p = 0,006) eller behov for respiratorbehandling (p =0,008) før operasjonen, mikrobiell vekst fra vev tatt ut ved operasjonen (p = 0,01), kirurgi utoverklaffeimplantasjonen (p = 0,02), S aureus-endokarditt (p = 0,03) og strukturdefekter i klaffefestet eller intrakardialefistler (p = 0,03). Undersøkelsen viser at infeksiøs endokarditt er en alvorlig lidelse. Man bør tilstrebe seks ukersantibiotikabehandling før operativ behandling vurderes. Men infeksjon og hjertefunksjon må overvåkes nøye så pasientenekan få akutt operasjon ved tegn til utvikling av organsvikt. Man må være spesielt oppmerksom ved endokarditt forårsaketav S aureus.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media