Infeksiøs endokarditt ved Ullevål sykehus 1988-94

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I en retrospektiv studie av 68 pasienter med infeksiøs endokarditt fra Ullevål sykehus i perioden 1988-94, varStaphylococcus aureus det vanligste etiologiske agens (38%), fulgt av Streptococcus viridans (21%). Kirurgiskbehandling med innsetting av klaffeprotese ble utført hos 41% av pasientene, de fleste ble operert innen seks ukeretter start av antibiotikabehandling. Letaliteten i sykehus var 34%. Letaliteteten av endokarditt forårsaket av Saureusog Sviridans var henholdsvis 46% og 7% (p = 0,01). Hos sju pasienter (10%) med klinisk diagnose sepsis ble diagnosenstilt først post mortem. Nytten av ekkokardiografi i diagnostikk og oppfølging av pasienter med infeksiøs endokardittdiskuteres, og betydningen av transøsofageal ekkokardiografi med multiplan probe understrekes. Tross bedredediagnostiske muligheter kunne endokarditt ikke påvises sikkert med kliniske kriterier alene hos 23%.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media