Perkutan endoskopisk gastrostomi til enteral ernæring

Hauge T, Aubert E, Sandvei P Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


En økende bruk av perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG) til enteral ernæring kombinert med mange forskjellige katetre tilgjengelig på markedet, gjør det ønskelig å diskutere indikasjoner og bruk. 50 pasienter som har fått endoskopisk gastrostomi til enteral ernæring ved Østfold sentralsykehus i tidsrommet 1993-96, er evaluert.

Metoden fungerer godt og medfører få komplikasjoner, den bør overveies tidlig ved behov for enteral ernæring. De fleste voksne pasienter klarer seg med et gastrostomikateter, bruken av port diskuteres. Det er svært viktig at brukerne får utførlig informasjon om bruk og stell av gastrostomi til enteral ernæring.

Vi har gode erfaringer med en egen PEG-poliklinikk drevet av sykepleier. Perkutan endoskopisk gastrostomi egner seg godt til enteral ernæring hjemme, men forholdene må tilrettelegges.

Anbefalte artikler