Ny samarbeidsform mellom primærlege og sykehuslege

Fors T, Ringberg U Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Mange pasienter opplever manglende koordinering og lange ventetider når de beveger seg mellom første- og annenlinjetjenesten. Samarbeidsprosjektet primærlegetjenesten - Regionsykehuset i Tromsø har som mål å bedre det pasientrettede samarbeid mellom allmennpraktikere og sykehusleger. I prosjektet er det ansatt seks primærleger (sykehusallmennpraktikere) som i to år arbeider to dager per måned på hver sin sykehusavdeling mens de fortsetter å ha sitt hovedvirke i allmennpraksis. Sykehusallmennpraktikerne skal bidra til å forbedre samarbeidet på flere områder: henvisnings- og utskrivningspraksis, ansvarsfordeling og koordinering for enkelte pasientgrupper og informasjonsflyten mellom første- og annenlinjetjenesten.

Etter ett år har sykehusallmennpraktikerne bl.a. arbeidet med lang ventetid ved poliklinikkene, henvisningenes kvalitet, poliklinikkenes kontrollrutiner, lang epikrisetid, ansvarsfordeling og oppfølging av en bestemt gruppe kreftpasienter, samarbeid rundt akutt syke pasienter og retningslinjer for utredning og behandling av bestemte sykdomstilstander (prosedyrer). Resultater av arbeidet diskuteres med sykehuskollegene slik at praksis er under kontinuerlig forbedring. Arbeidet er utfordrende da både primærleger og sykehusleger må forandre tenkemåte og rutiner for å samarbeide bedre rundt pasienten.

Anbefalte artikler