Telefontolk

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I helsevesenet er god kommunikasjon en avgjørende forutsetning for god informasjon, diagnostikk og behandling. Nårhelsearbeideren og pasienten ikke har felles språk, er man avhengig av en tolk. Unntatt i de store byene er defremmedspråklige miljøene ofte små, og sjansen for at pasient og tolk kjenner hverandre er stor. I små lokalsamfunn erdet få profesjonelle tolker tilgjengelig. Med bruk av telefontolk kan det på disse stedene gis et tilnærmet like godttolketilbud som i mer sentrale strøk. Med tolk til stede blir retten og muligheten til å være anonym som pasientbetydelig redusert. Ved hjelp av telefontolk kan anonymitet ivaretas ved at tolken ikke trenger vite hvem pasienten er,og omvendt. Vår erfaring tilsier at bruk av telefontolk er et fullgodt alternativ i de fleste situasjoner, og i noensituasjoner faktisk er bedre enn tilstedetolk. Med telefontolk ivaretar man den verbale kommunikasjon, og en delikke-verbale forstyrrelser unngås. Forutsetningen er en god høyttalende telefon. Tolkenes erfaringer med bruk avtelefon er imidlertid ikke udelt positive, og dette krever en videreutvikling av tjenesten.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media