Kronisk lymfatisk leukemi

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Hensikten var å evaluere validiteten av diagnosen kronisk lymfatisk leukemi basert på kliniske og morfologiskekriterier, og nytten av immunfenotypingi et uselektert, populasjonsbasert pasientmateriale.

  Leukemiceller fra 222 av 235 pasienter med antatt kronisk lymfatisk leukemi ble undersøkt med immunfenotyping.Median alder var 72 år, menn/kvinner 1,47. Ved diagnosetidspunkt var 77% i stadium A og 23% i stadium B eller C.Immunfenotyping alene eller kombinert med biopsi av lymfeknute eller beinmarg førte til annen diagnose hos 11 (5%) av222 pasienter med antatt kronisk lymfatisk leukemi: prolymfocyttleukemi fire (tre B- og en T-celle), Waldenstrømssykdom, kronisk lymfatisk T-celleleukemi, hårcelleleukemi, mycosis fungoides, mantelcellelymfom, monocytoidB-cellelymfom og immunoblastisk lymfom. Hos åtte av 11 var kliniske og/eller morfologiske funn atypiske i forhold tilkronisk lymfatisk leukemi (KLL), men dette ble ikke bemerket eller tillagt avgjørende vekt ved diagnosetidspunktet.

  Undersøkelsen viser at immunfenotyping er en verdifull metode for å avgrense andre B- og T-celleleukemier frakronisk lymfatisk leukemi hos en liten gruppe pasienter, og nødvendig for diagnosen hos pasienter med moderatlymfocytose (lymfocytter < 10 x 109/l).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media