Kronisk lymfatisk leukemi

Ly B, Hammerstrøm J, Bergheim J, Dahl IM, Grøttum KA, Lødemel B, Baklien K, Smeland E Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Hensikten var å evaluere validiteten av diagnosen kronisk lymfatisk leukemi basert på kliniske og morfologiske kriterier, og nytten av immunfenotypingi et uselektert, populasjonsbasert pasientmateriale.

Leukemiceller fra 222 av 235 pasienter med antatt kronisk lymfatisk leukemi ble undersøkt med immunfenotyping. Median alder var 72 år, menn/kvinner 1,47. Ved diagnosetidspunkt var 77% i stadium A og 23% i stadium B eller C. Immunfenotyping alene eller kombinert med biopsi av lymfeknute eller beinmarg førte til annen diagnose hos 11 (5%) av 222 pasienter med antatt kronisk lymfatisk leukemi: prolymfocyttleukemi fire (tre B- og en T-celle), Waldenstrøms sykdom, kronisk lymfatisk T-celleleukemi, hårcelleleukemi, mycosis fungoides, mantelcellelymfom, monocytoid B-cellelymfom og immunoblastisk lymfom. Hos åtte av 11 var kliniske og/eller morfologiske funn atypiske i forhold til kronisk lymfatisk leukemi (KLL), men dette ble ikke bemerket eller tillagt avgjørende vekt ved diagnosetidspunktet.

Undersøkelsen viser at immunfenotyping er en verdifull metode for å avgrense andre B- og T-celleleukemier fra kronisk lymfatisk leukemi hos en liten gruppe pasienter, og nødvendig for diagnosen hos pasienter med moderat lymfocytose (lymfocytter < 10 x 109/l).

Anbefalte artikler