Minileder

Are Brean

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Leder

Terje Sundstrøm

Brev til redaktøren

Marit Hovdenak
Eiliv Brenna

Kommentar og debatt

Marit Hafting
Marianne Røynesdal

Fra andre tidsskrifter

Matilde Risopatron Berg

Verdens helse

Intervju

Marit Tveito

Originalartikkel

Henry Almedal
Marta Vorland
Aasne K. Aarsand
Ida-Sofie Grønningsæter
Øystein Bruserud
Håkon Reikvam

Klinisk oversikt

Anette Huuse Farmen
Geir Ringstad
Emilia Kerty

Medisinen i bilder

Christer Kjærvik
Hebe Désirée Kvernmo
Anna Bågenholm
Sissel Løseth

Kronikk

Gisle Roksund
John Brodersen
Georg Espolin Johnson
Stefán Hjörleifsson
Morten Laudal
Elisabeth Swensen

Språkspalten

Kashif Waqar Faiz
Erlend Hem

Tidligere i Tidsskriftet

Julie Didriksen

Anmeldelser

Legelivet

Frederik Emil Juul
Fredrik Bååthe
Peder Olsen
Lars Lien
Astrid Nøkleby Heiberg
Ragnar Stien
Are Brean

Aktuelt i foreningen

Gjesteskribent