Minneord

Ragnar Stien, Are Brean Om forfatterne
Artikkel

Roald Erik Strandjord

Tidligere avdelingsoverlege ved nevrologisk avdeling ved Sentralsykehuset i Rogaland og professor ved Universitetet i Bergen Roald Erik Strandjord døde 29. september 2016. Han var født i 1937 i Rana og ble nesten 79 år.

Roald startet sin skolegang i Mo i Rana og fortsatte med medisinstudier i München. Sin nevrologutdanning fikk han ved nevrologisk avdeling, Haukeland sykehus i Bergen, med lange perioder også ved Statens senter for epilepsi og Rikshospitalet. Han ble godkjent spesialist i nevrologi i 1975. Hans doktorarbeid fra 1981 omhandler viktigheten av individuell dosering og overvåking av epilepsimedisiner. Han var en pioner i arbeidet med å innføre blodkonsentrasjonsmålinger av epilepsimedisiner som rettesnor for den individuelle behandlingen.

Roald Strandjord var formann i Rogaland medisinske selskap i 1990-årene, og han var en av stifterne av Den norske nevrolitterære klubb. Han var en flittig bidragsyter i klubbens bøker, hvor han særlig skrev om medisinhistorie fra Stavanger, slik som de tidlige institusjonene Radesygehuset og Den kombinerede Indretning. Han klarla skagenmaleren Peder Severin Krøyers sykehistorie og hans tilknytning til Stavanger. Spesielt vil han bli husket for sin bok Alexander Kielland. Et medisinsk nærbilde fra 1993. Her argumenterer han innsiktsfullt for sin teori om at Kiellands merkelige skrivetørke skyldtes hans helsetilstand og plagene forbundet med søvnapnésyndromet.

Roald Strandjord var kjent for sine overraskende observasjoner og replikker og sin smittende humor, som nok var preget av hans barndoms landsdel. Ved Den norske nevrolitterære klubbs arrangementer ble det en tradisjon at Roald leste fra den nordnorske humorsamlingen Vett og uvett. Blant kolleger og nevrolitterater vil han bli dypt savnet og alltid minnet. Vi sender våre mest dyptfølte kondolanser til Ingunn og hans barn og barnebarn.

For Den norske nevrolitterære klubb

Anbefalte artikler