Forbedringsarbeid er meningsfylt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Realfag og naturvitenskap har alltid vært spennende, og jeg har alltid hatt et ønske om å hjelpe. Likevel var ikke alltid lege det opplagte yrkesvalget. Jeg har vokst opp på gård, og lenge sto valget mellom dyrlege eller lege. Litt tilfeldig fant jeg ut at NTNU hadde studieplasser i Australia. Da jeg elsker å reise ble valget lett.

  Som LIS på Gjøvik fikk jeg muligheten til å være med på kvalitetsforbedringsarbeid. En slik mulighet til å jobbe med systemet og ikke bare pasienten, inspirerte meg. I 2013 fikk jeg muligheten til å delta på Institute of Healthcare Improvement (IHI) sin kongress i Florida, her ble jeg virkelig frelst. Måten de hentet metoder fra andre bransjer, men mlikevel beholdt fullt fokus på bedre pasientbehandling, fascinerte.

  Å drive med forbedringsarbeid som lege gir oss en helt unik mulighet til å påvirke systemet, og dermed forløpet til mange pasienter. Kvalitetsforbedringsarbeid er en kontinuerlig prosess som må inkludere pasientbehandlere og aller helst pasientene selv. Det handler om å jobbe systematisk og målrettet over tid.

  Metodikkene som har vært brukt i prosjektene jeg har deltatt, i er «Model of Improvement» fra IHI og KLoK fra UiO. Disse vektlegger viktigheten av kunnskapsgrunnlaget og eierskap hos de som utfører arbeidet (leger/sykepleiere/andre). Forbedringsarbeid må være forankret hos ledelsen, men selve initiativet og jobben må komme nedenfra.

  For meg er muligheten til å jobbe med systematisk forbedringsarbeid svært meningsfylt, og jeg håper enda flere leger ønsker å jobbe med dette i fremtiden.

  Se videointervju her:

  http://legeforeningen.no/derfor

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media