Helsjekk deg!

Are Brean Om forfatteren
Artikkel

«Vet du hvor jeg kan få helsjekk av hjernen?» Spørsmålet ble stilt meg av en mann som hadde vært til «helsjekk av kroppen» – men åpenbart ikke hjernen – ved en utenlandsk helseklinikk. Episoden tilhørte lenge mitt repertoar av absurde historier fra selskapslivet – et symptom på at deler av det private helsemarkedet var styrt mer av profitt enn av edruelig, kunnskapsbasert medisin. For det finnes ikke holdepunkter for positive helseeffekter av slike «helsjekker» hos friske voksne – tvert imot kan det være negative.

Men likevel er fenomenet nå kommet til Norge. Flere aktører tilbyr omfattende generelle helsesjekker for friske betalingsdyktige. Med lovnader som «full helsekartlegging» og «optimalisering av helsesituasjonen» tilbys det screening for en rekke sykdommer og årlige spesialistundersøkelser og rutinemessige radiologiske undersøkelser – hos symptomfrie.

I dette nummer av Tidsskriftet presenterer Norsk forening for allmennmedisin sitt strategidokument om overdiagnostikk. Alle gode krefter bør hilse tiltakene som foreslås der velkommen – før det gamle munnhellet blir sant: En frisk person er bare en pasient som ikke er undersøkt godt nok.

Anbefalte artikler