AHUS eller Ahus?

Kashif Waqar Faiz Om forfatteren

Forbokstavsord (også kalt initialord) er forkortelser basert på forbokstaver. Dersom de leses bokstav for bokstav, skal de skrives med store bokstaver, for eksempel INR (internasjonal normalisert ratio), CT og MR. Men hvis navnet kan leses som et vanlig ord, er det valgfritt å bruke store eller små bokstaver, for eksempel PEG (perkutan endoskopisk gastrostomi) (1). Forkortelsen for Akershus universitetssykehus kan dermed både skrives som AHUS og Ahus.

Forkortelsene Ahus og AHUS blir brukt om hverandre både av helsepersonell, i mediene og i regjeringsdokumenter (2). Helseforetaket ønsker imidlertid at Ahus skal brukes, og det samsvarer også med anbefalingene fra Språkrådet (1).

1

Forkortelser. Språkrådet. www.sprakradet.no/sprakhjelp/Skriveregler/Forkortinger/ (10.8.2016).

2

Meld. St. 11 (2015 – 2016). Nasjonal helse- og sykehusplan (2016 – 2019): 95, 104, 113. www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-11-20152016/id2462047/ (1.11.2016).

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler